Age Of Empires II HD

Age of Empires II: The Age of Kings je strateška video igra u stvarnom vremenu koju je razvio Ensemble Studios, a objavio je Microsoft. Objavljena 1999. godine za Microsoft Windows i Macintosh, to je druga igra u seriji Age of Empires. Ekspanzija, Osvajači, objavljena je 2000.

Doba kraljeva postavljena je u srednji vijek i sadrži trinaest civilizacija koje se mogu igrati. Igrači imaju za cilj prikupiti resurse koje koriste za izgradnju gradova, stvaranje vojske i poraze svojih neprijatelja. Postoji pet povijesno utemeljenih kampanja koje ograničavaju igrača na uvjete koji su temeljeni na pričama. Postoje tri dodatna načina igre za jednog igrača, a podržana je i multiplayer.

  Igre - Sve